NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік
Інформатика і комп'ютерна техніка 90 3 Екзамен
Вступ до фаху 90 3 Залік
Вища математика 120 4 Екзамен
Біофізика 90 3 Екзамен
Основи екології 90 3 Залік
Зоологія (безхребетних, хордових) 120 4 Залік