NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Біохімія та фізіологія гідробіонтів 120 4 Екзамен
Гідробіологія 120 4 Залік
Іхтіологія 90 3 Залік
Санітарія та гігієна в рибництві 150 5 Екзамен