NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Засади сталого розвитку суспільства 90 3 Залік
Гідробіологія 120 4 Екзамен
Генетика риб 90 3 Залік
Анатомія риб 90 3 Екзамен
Іхтіологія 150 5 Екзамен