NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Філософія 90 3 Екзамен 06-07-05S
Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) 60 2 Залік
Ділова іноземна мова 60 2 Залік 06-09-44S
Готельна справа 180 6 Екзамен