NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова 60 2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Вища математика 105 3.5 Залік
Інформатика і комп'ютерна техніка 90 3 Екзамен
Хімія з основами біогеохімії 135 4.5 Екзамен
Вступ до спеціальності 90 3 Залік
Біологія 90 3 Залік 05-02-28S