NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік
Біологія 90 3 Залік
Вища математика 105 3.5 Залік
Хімія з основами біогеохімії 135 4.5 Екзамен
Інформатика і комп'ютерна техніка 90 3 Екзамен
Вступ до фаху 90 3 Залік