NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Історія та культура України 120 4 Екзамен
Інформатика та ком'ютерна техніка 180 6 Екзамен 04-03-03S
Основи наукових досліджень 90 3 Залік 04-03-43S