NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Хімія 120 4 Екзамен 05-06-01S
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік
Основи екології 90 3 Залік
Інформатика та ком'ютерна техніка 180 6 Екзамен 04-03-05S
Інженерна та комп'ютерна графіка 90 3 Залік