NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Інформатика і комп'ютерна техніка 150 5 Екзамен
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 Залік
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 Залік
Вища математика 120 4 Залік
Інженерна геодезія (загальний курс) 120 4 Екзамен