NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Вища математика 120 4 Залік
Інформатика та ком'ютерна техніка 150 5 Екзамен