NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен 06-10-69S
Іноземна мова 60 2 Залік 06-09-36S
Основи екології 90 3 Залік