NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік
Хімія 90 3 Екзамен 05-06-26S
Основи екології 90 3 Залік
Вища математика 180 6 Залік