NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Хімія 90 3 Екзамен
Правознавство 90 3 Залік 07-02-18S
Вища математика 180 6 Залік