NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Вища математика 120 4 Залік
Інформатика та ком'ютерна техніка 150 5 Екзамен
Основи екології в будівництві 90 3 Залік
Інженерна геодезія (загальний курс) 120 4 Екзамен
Інженерна графіка 90 3 Екзамен
Інженерна графіка 120 4 Залік