NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік
Хімія 90 3 Екзамен 05-06-26S
Основи екології 90 3 Залік
Вища математика 180 6 Залік
Інформатика та ком'ютерна техніка 120 4 Екзамен
Правознавство 90 3 Залік
Інженерна та комп'ютерна графіка 120 4 Екзамен 02-05-06S