NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Іноземна мова 90 3 Залік
Інформатика та ком'ютерна техніка 150 5 Екзамен
Основи екології 90 3 Залік
Хімія 90 3 Екзамен
Вища математика 120 4 Залік