NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Основи екології 90 3 Залік
Історія та культура України 120 4 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік
Інформатика та ком'ютерна техніка 120 4 Екзамен
Історія інженерної діяльності та машинобудування 90 3 Залік