NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Історія та культура України 120 4 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік
Хімія 90 3 Екзамен 05-06-05S
Інформатика та ком'ютерна техніка 120 4 Екзамен