NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Вища математика 150 5 Залік
Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка 90 3 Екзамен 02-05-05S
Історія та культура України 120 4 Екзамен
Іноземна мова 60 2 Залік 06-09-24S