NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Основи екології 90 3 Залік 05-02-15S
Основи екології 90 3 Залік 05-02-15S
Інформатика і комп'ютерна техніка 120 4 Залік