NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Історія та культура України 120 4 Екзамен 06-10-14S
Іноземна мова 60 2 Залік 06-09-15S
Соціологія громадської думки 120 4 Залік
Інформатика і комп'ютерна техніка 120 4 Екзамен 04-05-72S
Українська мова в засобах масової комунікації 150 5 Залік