NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Залік
Основи екології в будівництві 90 3 Залік
Вища математика 150 5 Екзамен
Метрологія та стандартизація 120 4 Залік