NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Філософія геопростору 120 4 Залік
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен
Ринок туристичних послуг 120 4 Екзамен
Спецкурс за вибором 90 3 Залік WWW.EXAM
Державне управління туризмом 90 3 Залік