NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен
Стратегія сталого розвитку 120 4 Екзамен 05-02-01S
Лісова екологія та типологія 120 4 Залік