NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен 06-09-06S
Стратегія сталого розвитку 120 4 Екзамен
Менеджмент та економіка природокористування 120 4 Залік