NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен 06-09-06S
Стратегія сталого розвитку 120 4 Екзамен
Менеджмент та економіка природокористування 120 4 Залік
Системний аналіз якості навколишнього середовища 120 4 Залік
Розвитологія 120 4 Екзамен