NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Педагогіка та методика викладання у вищій школі 90 3 Екзамен
Стратегія сталого розвитку 120 4 Екзамен 05-02-01S
Моделювання процесів оточуючого середовища 90 3 Екзамен