NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Кваліфікаційна робота 360 12 Захист роботи
Переддипломна практика 180 6 Залік
Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні 150 5 Екзамен
Економіка і врядування 165 5.5 Залік