NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності 90 3 Залік 07-03-07S
Соціальна відповідальність 120 4 Екзамен 06-05-02S
Стратегічне управління людськими ресурсами 60 2 Екзамен 06-08-01S
Соціоекономіка 120 4 Екзамен
Спецкурс за вибором 90 3 Залік
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік