NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен
Статистичний аналіз в обробці експериментальних даних 90 3 Залік
Залізобетонні конструкції інженерних споруд 150 5 Екзамен
Сучасні технології зведення будівель і споруд 150 5 Екзамен
Металеві конструкції інженерних споруд 120 4 Екзамен
Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і споруд 90 3 Залік