NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська державність і культура 120 4 Залік 06-10-39S
Іноземна мова 360 12 Залік 06-09-15S
Вища математика 180 6 Залік
Хімія з основами біогеохімії 150 5 Екзамен
Біологія 180 6 Залік 05-02-28S
Основи цифрових технологій 90 3 Залік
Вступ до фаху 90 3 Залік