NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен 06-10-52S
Екологія 90 3 Залік
Іноземна мова 90 3 Залік 06-09-37S
Вища математика 120 4 Залік 04-02-12S
Комп'ютерна дискретна математика 120 4 Екзамен 04-05-48S