NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Екологія 90 3 Залік
Іноземна мова 90 3 Залік
Вища математика 120 4 Залік
Комп'ютерна дискретна математика 120 4 Екзамен
Вступ до спеціальності 90 3 Залік