NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен 06-10-62S
Інформатика та ком'ютерна техніка 150 5 Екзамен 04-03-03S
Фізика 180 6 Екзамен 05-06-13S
Екологія 90 3 Залік 05-02-27S