NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен 06-10-48S
Іноземна мова 90 3 Залік 06-09-18S
Основи екології 90 3 Залік 05-02-15S
Хімія 90 3 Екзамен 05-06-01S
Вища математика 120 4 Залік 04-02-17S
Інженерна графіка 60 2 Екзамен 02-05-03S
Інформатика та ком'ютерна техніка 150 5 Екзамен