NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Основи цифрових технологій 90 3 Екзамен 04-05-43S
Вища математика 90 3 Залік 04–02–10S
Основи психології 120 4 Екзамен 07-03-62S
Вступ до фаху та академічна доброчесність 120 4 Екзамен 06-14-90S