NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська державність і культура 120 4 Залік
Іноземна мова 90 3 Залік
Основи психології 90 3 Залік
Основи цифрових технологій 90 3 Екзамен
Вища математика 180 6 Екзамен
Мікроекономіка 150 5 Залік