NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова 90 3 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен 06-10-83S
Вища математика 120 4 Залік
Хімія 90 3 Екзамен
Інженерна графіка 90 3 Екзамен