NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Опір матеріалів 120 4 Екзамен
Водопостачання і водовідведення 135 4.5 Залік
Архітектура будівель і споруд 150 5 Залік
Теплогазопостачання і вентиляція 135 4.5 Залік