NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова 90 3 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен 06-10-79S
Вища математика 120 4 Залік
Екологія 90 3 Залік
Інженерна геодезія (загальний курс) 120 4 Екзамен
Інженерно-будівельне креслення 150 5 Екзамен 03-07-01S