NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Філософія 90 3 Екзамен
Вища математика 90 3 Залік
Опір матеріалів 90 3 Залік
Водопостачання і водовідведення 90 3 Залік
Теплогазопостачання і вентиляція 90 3 Залік
Інженерно-геологічні вишукування та механіка грунтів 90 3 Залік