NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен
Статистичний аналіз в обробці експериментальних даних 90 3 Залік
Залізобетонні конструкції інженерних споруд 150 5 Екзамен
Сучасні технології зведення будівель і споруд 120 4 Екзамен
Металеві конструкції інженерних споруд 120 4 Екзамен
Спецкурс за вибором 90 3 Залік