NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен 06-09-54S
Математичне моделювання та оптимізаційні системи ТГПіВ 90 3 Залік
Системи газопостачання промислових підприємств 180 6 Екзамен