NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спрямування 90 3 Екзамен
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік 03-02-46S
Законодавча та нормативна база у сфері енергоефективності 120 4 Екзамен
Теплова ізоляція будівель 120 4 Екзамен