NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Соціальна відповідальність 120 4 Екзамен
Фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання 120 4 Екзамен
Теорія організації та управління безпекою соціальних систем 90 3 Залік