NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності 90 3 Залік
Соціальна відповідальність 120 4 Екзамен 06-05-109S
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
Менеджмент в публічних організаціях 120 4 Екзамен
Міжнародна публічна діяльність 120 4 Екзамен 06-14-107S