NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Соціальна відповідальність 120 4 Екзамен 06-05-97S
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік 06-05-85S
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності 90 3 Залік 07-03-129S