NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Ефективність транспорту 120 4 Залік 02-02-103S
Управління ланцюгом постачань 120 4 Екзамен 02-02-121S
Транспортно-експедиторська діяльність 150 5 Екзамен 02-02-118S
Спецкурс за вибором 90 3 Залік WWW.EXAM