NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Геодезія 150 5 Екзамен
Математична обробка геодезичних вимірів 120 4 Екзамен
ГІС і бази даних 120 4 Екзамен