NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова 60 2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен
Основи екології 90 3 Залік
Інформатика та комп'ютерна техніка 165 5.5 Екзамен