NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Охорона праці в галузі 90 3 Екзамен 03-10-43S
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
Туризмологія 150 5 Екзамен
Регіональна політика сталого розвитку в Україні 150 5 Екзамен 05-02-26S
Управління проектами в туризмі 150 5 Екзамен
Спецкурс за вибором 90 3 Залік WWW.EXAM