NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен
Теоретичні основи рибництва 120 4 Екзамен
Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів 90 3 Залік
Теорія динаміки популяції риб 120 4 Екзамен
Іхтіофауна водойм комплексного призначення 90 3 Екзамен